CONCELLO DO PARAMO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO


Por Resolución de Alcaldía de data 26/11/2019, aprobáronse a convocatoria e as bases para a consitución dunha bolsa de funcionarios interinos pertenecentes á escala de administración xeral, auxiliar administrativo e conserxe Ábrese o prazo de presentación de solicitudes, que será de 10 días naturais a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio en o Boletín Oficial da Provincia.

+Info: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/03-12-2019_0.pdf#page=19 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS