CONCELLO DE TABOADA: OFICIAL PRIMEIRA


O Concello de Taboada por Resolución de Alcaldía de data 18.11.2019 aprobou a convocatoria e por Resolución de Alcaldía de data 18.11.2019 aprobou as bases para seleccionar 2 PRAZAS OFICIAIS DE PRIMEIRA DE OBRAS.

+Info: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/03-12-2019_0.pdf#page=33


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS