CONCELLO DE GUITIRIZ: PEONS E AUX. AXUDA NO FOGAR

CONCELLO DE GUITIRIZ: PEONS SERVIZOS MULTIPLES
O Concello de Guitiriz aprobou por acordo de Xunta de Goberno Local de data 13/11/2019 as seguintes bases da convocatoria para a selección de tres peóns de servizos múltiples como persoal laboral fixo mediante concurso-oposición libre.

+Info: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/03-12-2019_0.pdf#page=10CONCELLO DE GUITIRIZ: AUXILIARES AXUDA NO FOGAR
O Concello de Guitiriz aprobou por acordo de Xunta de Goberno Local de data 13/11/2019 as seguintes bases da convocatoria para a selección de 28 auxiliares de axuda no fogar como persoal laboral fixo mediante concurso-oposición libre.

+Info: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/03-12-2019_0.pdf#page=2 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS