CONCELLO DE AMES: TÉCNICOS DE INSERCION LABORAL


Convocatoria do proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionarios interinos por programa de dous técnicos medios de inserción laboral, pertencentes á escala de administración especial, subgrupo A2, do Concello de Ames.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/12/02/2019_0000009640.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS