XUNTA DE GALICIA: SUBGRUPO A1 CORPO BIOLOXÍA


ORDE do 22 de novembro de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior, escala de ciencias na especialidade de bioloxía, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191128/AnuncioCA01-251119-0003_gl.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS