CONCELLO DE SADA: CONSERXES


Bases da convocatoria para a confección dunha bolsa de emprego para posibles contratacións laborais temporais de conserxes

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/11/29/2019_0000009441.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS