CONCELLO DA BOLA: AUX. AXUDA NO FOGAR


Bases para a selección e posterior contratación de sete auxiliares de axuda no fogar.

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=272&fecha=20191127 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS