AXENCIA TURISMO DE GALICIA: AXUDAS A ESTABLECEMENTOS DE ALOXAMENTO E RESTAURACION


RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia, e se establece a súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TU503A).

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191128/AnuncioG0256-191119-0001_gl.pdf
 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS