DEPUTACIÓN DA CORUÑA: TECNICO/A MEDIO EN REDES SOCIAIS


Convocatoria do proceso selectivo para elaborar unha lista de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para postos de técnico medio en redes sociais (A2) de administración especial

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/08/07/2019_0000006463.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS