DEPUTACIÓN DA CORUÑA: ADMINISTRATIVO/A


Convocatoria do proceso selectivo para elaborar unha lista de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para postos de  técnico de administración xeral

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/08/07/2019_0000006467.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS