OFERTA DE EMPREGO: AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO


Características do posto de traballo que se oferta:

Empresa: Atendo Calidade

Posto de traballo: Auxiliar de axuda no fogar

Lugar de traballo: Termo municipal do Concello de Brión

Requisitos:

- Curso de atención sociosanitaria a persoas dependentes en domicilio e/ou  certificado de profesionalidade.

- Preferente experiencia (non é imprescindible)

+Info: envío curriculum vitae a tsbrion@atendo.es

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS