PROBAS PARA A OBTENCION DO TITULO DA ESO


RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas ara a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización

Requisitos: ter como mínimo 18 anos o día anterior á proba
Inscrición: do 11 ao 22 de marzo
Data das probas: 24 de maio de 2019 a partir das 9.30 da mañá

Inscrición e máis información:
Apelido entre A e L: IES San Clemente (Santiago)
Apelido entre M e Z: IES Rosalía de Castro (Santiago)

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190124/AnuncioG0534-160119-0002_gl.pdf
 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS