AXUDAS A PROMOCION DO EMPREGO EN PEQUENAS EMPRESAS DE NOVA CREACION E DE BASE TECNOLOXICA


ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para o fomento e a consolidación do emprego a través do Programa I para as pequenas empresas de nova creación e do Programa II de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, e se realiza a súa convocatoria para o ano 2019.

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioG0424-020119-0001_gl.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS