CONCELLO DE TRASMIRAS: TRABALLADOR/A SOCIAL


Aprobación das bases de selección para a contratación dun/dunha traballador/a social para cubrir o posto vacante, e crear unha bolsa de emprego para o ano 2019.

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=274&fecha=20181129 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS