CONCELLO DE SANTIAGO: EXPLOTACIÓN CAFETERÍA GRANXA DO XESTO


Concesión de uso privativo do dominio público municipal para a explotación da cafetería sita no parque da Granxa do Xesto

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/07/2018_0000009083.pdf
 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS