CONCELLO DE FENE: ADMINISTRATIVO/ABases reguladoras do proceso selectivo para a cobertura, en quenda de promoción interna, de 4 vacantes de administrativo/a incluídas na OEP de 2017 do Concello de Fene.

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/03/2018_0000009030.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS