CONCELLO DE DODRO: TÉCNICO/A DE APOIO E ORIENTADOR/A LABORAL


Convocatoria do proceso selectivo para a selección e contratación dun/dunha técnico/a de apoio para o Programa Integrado de Emprego Terras de Iria V

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/05/2018_0000009046.pdf


Convocatoria do proceso selectivo para a selección e contratación dun/dunha técnico/a de orientador/a laboral e de técnico/a de prospección e intermediación laboral para o Programa Integrado de Emprego Terras de Iria V

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/05/2018_0000009048.pdf

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS