DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE: MESTRE/A DE GAITA


Bases para a contratación laboral temporal polo procedemento especial de urxencia dun/dunha mestre/a de gaita para a Escola Provincial de Gaitas a tempo parcial.

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=251&fecha=20181031


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS