CONCELLO DO VICEDO: ADMINISTRATIVO/A


Aprobación das bases e convocatoria para proceder á selección e nomeamento con carácter interino dun administrativo, pertencente á escala de administración xeral.

+Info: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/31-10-2018.pdf#page=16 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS