CONCELLO DA LARACHA: TRABALLADOR/A SOCIAL


Bases para a formación dunha bolsa de emprego para a provisión, mediante funcionario/a interino/a, por acumulación de tarefas, de prazas de traballador/a social do Concello da Laracha

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/10/31/2018_0000008040.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS