COMO POÑEMOS EN MARCHA UN PROXECTO TURISTICO LOCAL?

Curso COMO POÑEMOS EN MARCHA UN PROXECTO TURISTICO LOCAL? no Concello da Baña.

Datas: 12-13-14 de novembro
Horario: 12 e 13 de 5 a 8 da tarde, 14 de 5 a 9 da tarde.
Custo: 20 euros

+Info: AEDL da Baña, tl. 981 88 67 77 ou 981 88 65 01, correo correo@concellodabana.gal

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS