PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO CELGA 2 E CELGA 4


Convocadas probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2018
RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2018 (ED114A).

+ Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180914/AnuncioG0164-100918-0003_gl.html


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS