CONCELLO DE VIGO: OFICIAL COIDADOR/A VIGOZOO


Proceso selectivo para a formación da bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos do artigo 10.1 do RDL 5/2015, como Oficial Coidador mantemento, vixilancia e control do Vigo-Zoo

+Info: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/09/03/2018043427

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS