CONCELLO DE RAIRIZ DE VEIGA: ADMINISTRATIVO/A


Bases do proceso para a provisión, mediante a promoción interna, dunha praza de administrativo de administración xeral, grupo C), subgrupo C1), nivel 22.

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=202&fecha=20180903 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS