CONCELLO DE BALTAR: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A


Convocatoria para o proceso selectivo dun auxiliar administrativo, persoal funcionario interino, subgrupo C2. 

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=202&fecha=20180903 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS