DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA: PROFESOR DE ENFERMARÍA


Proceso selectivo para cubrir interinamente un posto de traballo de profesora ou profesor de enfermería vacante no cadro de persoal laboral fixo da Escola Universitaria de Enfermería.

+Info: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/08/30/20180432190 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS