CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO: CONTRATACIÓN PUNTO DE ATENCION A INFANCIA


Anuncio bases de contratación PAI.

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=199&fecha=20180830


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS