FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA: PROGRAMAS DE PRACTICAS LABORAIS


Programas de Formación Empresarial que xestiona a FUAC e que están dirixidos a titulados/as de grado medio e superior de FP, e a estudantes e titulados/as universitarios/as.

Os/as candidatos/as interesados/as deben completar o seu rexistro en www.fundacion.udc.es/emplea e subir dixitalmente a documentación solicitada. Poden ser de calquer centro de FP ou universidade española, pero deben ter algún vínculo con Galicia.

+Info: www.fundacion.udc.es/emplea

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS