CONCELLO DOS BLANCOS: PEON E TRACTORISTA


Convocatoria para a contratación laboral temporal de tres plazas, dous peóns e un tractorista.

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=99&fecha=20180502 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS