CONCELLO DE NARÓN: DIRECTOR DE PROXECTOS EUROPEOS


Bases específicas para a provisión dun posto de traballo de director de proxectos europeos e planificación local


+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/05/03/2018_0000003023.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS