CONCELLO DE AMES: OFICIAL OBRAS E SERVIZOS BASICOS


Convocatoria do proceso selectivo para a selección e contratación laboral fixa dun/dunha oficial para a sección de obras e servizos básicos, subgrupo C2, polo sistema de concurso-oposición libre.

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/05/24/2018_0000003549.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS