BOLSAS DE FORMACIÓN: LECTORADOS LINGUA, LITERATURA E CULTURA GALEGAS


ORDE do 4 de maio de 2018 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de dúas bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas (ED110A).

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180525/AnuncioG0164-110518-0006_gl.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS