XUNTA DE GALICIA: PRAZAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL


ORDE do 4 de abril de 2018 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional do persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual.

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180409/AnuncioCA01-040418-0002_gl.pdf0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS