CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN: OFERTA PUBLICA PRAZAS MESTRES


DECRETO 29/2018, do 22 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180313/AnuncioG0164-020318-0005_gl.pdf0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS