CONCELLO DE MOAÑA: CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE AUXILIARES DE POLICÍANa Resolución de Alcaldía 83/2018 do 07.02.2018 aprobáronse as bases que regularán a convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de auxiliares de policía mediante o sistema de oposición libre.

O período de presentación de solicitudes será de dez días naturais a contar dende o seguinte ao do publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

As bases íntegras publicaranse no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello (www.concellodemoana.org).

+Info: http://www.boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/03/12/20180064510 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS