XUNTA DE GALICIA: AXUDAS A COOPERATIVAS, SOCS. LABORAIS, CEE E EMPRESAS DE INSERCIÓN

ORDE do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción, e se convocan para o ano 2018.

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180205/AnuncioG0424-090118-0001_gl.pdf


0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS