CONCELLO DA CORUÑA: TÉCNICOS/AS DE RESIDUOS


Anuncio de convocatoria dun proceso de selección para a cobertura de dúas prazas de técnicos/as de residuos, para a execución dun
programa temporal baixo a modalidade de funcionarios/as interinos/as

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/02/02/2018_0000000833.pdf


0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS