CONCELLO DE VIGO: BOLSA TRABALLADOR/A SOCIAL


Bases reitoras do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos do artigo 10.1 TRLEBEP, como Diplomados/as en Traballo Social

+Info: http://www.boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/01/04/2017052360


0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS