CONCELLO DE PARADELA: SECRETARIO XULGADO DE PAZ


O Concello de Paradela, aprobou por Resolución da Alcaldía de data 29 de decembro de 2017, as bases para a selección de persoal laboral temporal, para encargada/o da Secretaría do Xulgado de Paz de Paradela.

+Info: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_17530_1.pdf#page=1


0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS