CONCELLO DE CARBALLEDA DE VALDEORRAS: ADMINISTRATIVO/A


Bases que rexerán a contratación, ao abeiro da subvención concedida a este concello dentro do Programa provincial de cooperación cos concellos en materia de empregabilidade para o exercicio de 2018, dun/ha auxiliar administrativo como persoal laboral temporal de duración determinada (con duración estimada de 11 meses.

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=6&fecha=20180109
0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS