ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS POR EXPERIENCIA LABORAL


ORDE do 29 de decembro de 2017 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180110/AnuncioG0164-291217-0002_gl.pdf


0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS