CONCELLO DO MEAÑO: MONITOR DEPORTIVO


proceso selectivo para a contratación laboral temporal do seguinte persoal: -1 MONITOR/A PARA A IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS

Os/as interesados/as en participar neste proceso selectivo poderán presentar as súas solicitudes no prazo de dez días hábiles a contar desde o seguinte ao de publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

As bases integras atópanse publicadas na páxina web do Concello de Meaño www.concellodemeano.com.
0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS