CONCELLO DE CASTRO CALDELAS: AXENTE TIC


Convocatoria para a contratación dun axente TIC para a aula CeMIT do Concello de Castro Caldelas, como persoal laboral temporal baixo a modalidade de obra ou servizo determinado.

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=236&fecha=20171013


0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS