SANTIAGO DE COMPOSTELA: XEFE NEGOCIADO FISCALIZACIÓN INGRESOS E GASTOS


Anuncio das bases para a provisión dos postos de traballo de xefe de negociado de fiscalización de ingresos e xefe de negociado de fiscalización de gastos do Concello de Santiago de Compostela

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/08/04/2017_0000006741.pdf

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS