INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA: TÉCNICOSANUNCIO do 26 de xullo de 2017 polo que se convoca o proceso selectivo para a contratación dun/dunha técnico I mediante a modalidade contractual por obra ou servizo de duración determinada, con cargo ao proxecto de investigación denominado WETWINE SOE1/P5/E0300 Proxecto de cooperación transnacional para promover a conservación e a protección do patrimonio natural do sector vitivinícola na zona SUDOE.

+Info: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170810/AnuncioG1639-310717-0001_gl.pdf


ANUNCIO do 26 de xullo de 2017 polo que se convoca o proceso selectivo para a contratación dun/dunha técnico I mediante a modalidade contractual por obra ou servizo de duración determinada, con cargo ao proxecto de investigación denominado Plans de xestión de riscos transnacionais para os espazos rurais forestais sensibles aos riscos bióticos e abióticos-PLURIFOR-SOE1/P4/F0112.

+Info: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170810/AnuncioG1639-310717-0002_gl.pdf

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS