CONCELLO DE CORCUBIÓN: MESTRE/A EDUCACIÓN INFANTIL


Por Decreto n.º 355/2017 o alcalde-presidente resolveu convocar procedemento público para a contratación temporal dun Mestre/a de Educación Infantil e aprobar as bases para a realización do correspondente concurso-oposición, que poden ser consultadas na web municipal www.corcubion.gal e no taboleiro de edictos da Casa do Concello.

O prazo de presentación de instancias é de 5 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/08/09/2017_0000006843.pdf

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS