ABEGONDO: ENXEÑEIRO/A AGRONOMO/A OU DE MONTES


1 praza laboral temporal para programa Life da Unión Europea

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/08/04/2017_0000006718.pdf

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS