CONCELLO DE PONTEDEUME: DINAMIZADOR DIXITAL E TÉCNICO/A DE TURISMO


Bases da convocatoria para a selección dun/ha dinamizador/a do plan de inclusión dixital do concello de Pontedeume, como funcionario/a interino/a pro programa temporal, mediante o sistema de concurso-oposición

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/07/11/2017_0000005984.pdf


Bases da convocatoria para a contratación laboral temporal dun/ha técnico/a de turismo do concello de Pontedeume. Contrato laboral temporal por obra ou servizo

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/07/11/2017_0000005984.pdf


0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS