CONCELLO DAS NEVES: AUXILIAR ADMINISTRATIVO


Convocatoria para a selección, por oposición libre, dun Administrativo de administración xeral, subescala administrativa, grupo C, subgrupo C1, para cubrir interinamente a praza que se atopa vacante, así como as Bases que rexerán esta selección

+Info: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/06/15/2017025072

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS