OFERTAS DE EMPREGO EN CONCELLOS E DEPUTACIÓN


CONCELLO DE O PINO: TÉCNICO/A- AXENTE DE TURISMO E INFORMADOR/A TURÍSTICO
Convocatoria para a contratación, na modalidade de contrato temporal, por obra ou servizo a xornada completa dunha praza de técnico/a-axente de turismo por un período de 6 meses, subvencionado pola Deputación Provincial de A Coruña, a través do Programa DP0029/2017. As instancias solicitando participar no proceso selectivo dirixiránse ao Sr. alcalde do Concello de O Pino, no prazo de seis días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no BOP. As bases da convocatória atópanse no taboleiro de anúncios e na web: www.concellodeopino.com.

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/05/10/2017_0000003853.pdf


Convocatoria para a selección de persoal laboral para ocupar con carácter temporal unha praza de informador/a turístico para a atención e información ó peregrino no Camiño Francés ó seu paso polo Concello de O Pino, a xornada completa e ata o 30 de setembro

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/05/10/2017_0000003842.pdfCONCELLO DE RIBEIRA: CONDUTORES DE VEHÍCULO MOTOBOMBA E SOCORRISTAS ACUÁTICOS
Convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de catro (4) condutores de vehículo motobomba para a prestación do servizo de prevención e defensa contra os incendios forestais no ano 2017.

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/05/09/2017_0000003715.pdf


Convocatoria do proceso selectivo para a contratación de 3 xefes de praia e 35 socorristas acuáticos para a tempada do verán 2017

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/05/09/2017_0000003714.pdfCONCELLO DE ORTIGUEIRA: AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL
Anuncio do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de dous auxiliares de Policía Local

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/05/09/2017_0000003685.pdfCONCELLO DE MUGARDOS: AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL
Convocatoria e bases para a provisión, en réxime laboral temporal, de dous auxiliares da Policía Local.
+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/05/08/2017_0000003672.pdfCONCELLO DA CORUÑA: SECRETARÍA DE DIRECCIÓN
Bases para a povisión, polo sistema de libre designación, dun posto de Secretaría de Dirección, aprobadas pola concelleira delegada de Facenda e Administración, por delegación da Xunta de Goberno Local, de data 04 de abril de 2017

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/05/08/2017_0000003635.pdfCONCELLO DE ARTEIXO: ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL
Convocatoria e bases reguladores do proceso de selección dunha praza do posto de Enxeñeiro Técnico Industrial

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/05/05/2017_0000003586.pdfDEPUTACIÓN DA CORUÑA: CONTRATOS CAFÉ-BAR EN CAAVEIRO E BALARÉS
Contrato administrativo especial de café-bar no Mosteiro de Caaveiro. t. m. A Capela

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/05/05/2017_0000003568.pdf


Contrato administrativo especial de café-bar na praia de Balarés, t.m. de Ponteceso

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/05/05/2017_0000003567.pdfCONCELLO DE CARBALLO: BRIGADA INCENDIOS E CONDUTOR/A MOTOBOMBA
Convocatoria e bases reguladoras do proceso selectivo para a contratacion de persoal laboral para a brigada de prevención e defensa contra incendios forestais, así como de 3 operarios de motobomba

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/05/04/2017_0000003563.pdf

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS